Седалище

гр. Петрич, ул. Александър Стамболийски, 14
П.Κ. 2850

тел: (088) 9106644
тел: (089) 4493468
email: info@chadar.bg